Les línies de Recerca de AgriPrecDSS són les següents:Gestió eficient del Reg


 • Determinació dels requeriments hídrics dels cultius
 • Fisiologia i sensibilitat estacional al dèficit hídric en la planta
 • Fertirrigació i requeriments nutricionals dels cultius
 • Control del reg a escala regional i de Comunitat de regants


Supervisió i Programació Automatitzada del Reg


 • Ús de sensors pel reg de precisió
 • Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) aplicades al reg
 • Intel·ligència Artificial aplicada al reg


Teledetecció aplicada en la Agricultura de Precisió


 • Calibratge i Validació de Sensors
 • Mesures i Modelització de la evapotranspiració dels cultius (ETc)
 • Estimació de l’estat hídric dels cultius amb imatges tèrmiques
 • Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i anàlisi de la variabilitat intraparcel·lària
 • Anàlisis d’imatges per mesurar l’arquitectura dels cultius


Modelització i simulació


 • Predicció de les necessitats hídriques dels cultius
 • Moviment i Contingut d’aigua al sòl
 • Predicció de la fenologia en escenaris canviants
 • Predicció de collites