Serveis integrals per a centres d'investigació


 • Monitorització, seguiment i anàlisi de diferents assajos agronòmics aplicats al reg i de calibració en parcel·les pilot demostratives
 • IRRIX – Plataforma Intel·ligent d’Automatització del Reg
 • IRRIPREC – Recomanacions de Reg integrant teledetecció i modelització
 • VSIM model – Vineyard Soil Irrigation Model
 • Avaluació de les Necessitats hídriques de les Comunitats de Regants integrant teledetecció i models de simulació


Plataforma de presa de decisions de reg


 • Integració de sensòrica i simulacions en el monitoreig del reg


Teledetecció aplicada al reg


 • Assessorament en la calibració, processament, anàlisis i interpretació agronòmica d’imatges
 • Mapes d’Estrès hídric i Evapotranspiració


Modelització


 • Desenvolupament de models de predicció de collites en escenaris concrets
 • Necessitats hídriques dels cultius
 • Desenvolupament de models de cultius i fenologia en escenaris concrets


Cursos i formació


 • Reg i fisiologia vegetal
 • Teledetecció aplicada al reg
 • Visites de camp

Altres serveis a


particulars
empreses
admin-publica

IRRIPREC

Calibratge imatge