Serveis integrals per a l'administració pública


 • Monitorització, seguiment i anàlisi de diferents assajos agronòmics aplicats al reg i de calibració en parcel·les pilot demostratives
 • IRRIX – Plataforma Intel·ligent d’Automatització del Reg
 • IRRIPREC – Recomanacions de Reg integrant teledetecció i modelització
 • VSIM model – Vineyard Soil Irrigation Model
 • Avaluació de les Necessitats hídriques de les Comunitats de Regants integrant teledetecció i models de simulació


Assessorament tècnic en la gestió del reg


 • Anàlisis de la gestió de la eficiència del reg en Comunitats de Regants


Teledetecció aplicada al reg


 • Identificació de la variabilitat intraparcel·laria i delimitació de zones de maneig diferencial
 • Mapes d’Estrès hídric i Evapotranspiració


Modelització


 • Desenvolupament de models de predicció de collites en escenaris concrets
 • Necessitats hídriques dels cultius


Cursos i formació


 • Reg i fisiologia vegetal
 • Teledetecció aplicada al reg

Altres serveis a


particulars
empreses
centros-investigacio

IRRIPREC

Calibratge imatge