La plataforma web IRRIX de supervisió i control automatitzat del reg desenvolupada per l’IRTA, s’està aplicant des del 2016 a diverses parcel·les de Lleida, Badajoz i Almeria dins d’un projecte finançat per l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Anteriorment, s’havia desenvolupat en el marc del projecte europeu Effidrip (www.effidrip.eu), on es van automatitzar diferents plantacions a Portugal i Grècia.

Es tracta d’una plataforma pionera que crea prediccions de les necessitats de reg i executa les decisions de forma autònoma. El sistema funciona a partir de recollir dades a través de diversos sensors instal·lats al camp que es creuen amb dades meteorològiques de referència i els recursos hídrics de que disposa la parcel·la. Amb aquesta informació, la plataforma planifica la campanya de reg de manera eficient i ajustada a cada cas, sense requerir pràcticament cap dedicació per part d’operaris. Cada dia el sistema s’ajusta automàticament segons les indicacions dels sensors, dins dels marges que li permet la planificació establerta a l’inci de la campanya.

IRRIX pretén servir de complement d’alguns programadors de reg actualment disponibles al mercat, als quals ofereix la possibilitat d’optimitzar diàriament la programació sense necessitat d’intervenció de l’usuari, així com supervisar el correcte funcionament del sistema de reg basant-se en observacions reals pels sensors. El funcionament de IRRIX requereix disposar d’un programador de reg que es pugui comandar telemàticament i instal·lar un comptador d’aigua i 2 o més sensors d’humitat del sòl per sector de reg. El regant pot interactuar amb el sistema a través de qualsevol dispositiu que es connecti a Internet.