IRRIPREC és una plataforma de recomanacions de reg basada en la assimilació de dades de teledetecció, les quals integrades en models de simulació de cultius, ens permeten prendre decisions de reg.

La combinació d’imatges multiespectrals i tèrmiques d’alta resolució ens permeten determinar la variabilitat espaial de les necesitats hídriques i nivell d’estrès hídric de cada sector de reg. En concret, s’utilitzen models de balanç energètic per estimar la evapotranspiració dels cultius (ETc) i el Crop Water Stress Index (CWSI) obtingut a partir d’imatges tèrmiques, per estimar el potencial hídric de fulla. Aquesta informació és utilitzada com a input de models de cultiu, els quals són capaços de proporcionar recomanacions de reg amb una freqüència setmanal en funció de la simulació de la fenología, creixement vegetatiu i estat hídric.

IRRIPREC s’ha posat en pràctica en els cultius de vinya, pomera, presseguer, ametller, pistatxer i olivera.