Jaume-Casadesus

Jaume Casadesús

Doctor en Biologia i Enginyer Informàtic

Investigador Científic especializat en el desenvolupament de solucions agrícoles  i medioambientals basades en les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). La  seva línea de recerca actual consisteix en la supervisió i control automatitzats del reg integrant sensors d’aigua al sòl i simulació de la demanda hídrica dels cultius. Responsable del programa Ús Eficient de l’Aigua de IRTA i AgriPrecDSS.

Joan-Girona

Joan Girona

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador Científic amb més de 30 anys d’experiència i especializat en el maneig del reg en condicions de dèficit hídric, respostes estacionals dels cultius al déficit hídric i modelització.

Joaquim Bellvert

Joaquim Bellvert

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador Científic especialitzat en l’ús de la teledetecció i reg de precisió per la millora de la eficiencia del reg i productivitat. La seva línea de recerca consisteix en l’ús de la teledetecció tèrmica i multiespectral d’alta resolució per a la estimació de la variabilitat espacial intraparcel·lària de l’estat hídric i evapotranspiració.

Josep Rufat

Josep Rufat

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador Científic especialitzat en nutrició mineral i fertirrigació dels cultius.

David250x250

David Gómez-Candón

Doctor Enginyer Forestal

Investigador científic del programa Ús eficient de l’aigua en agricultura des del febrer 2019. Les seves principals línies de recerca són l’ús d’imatges multiespectrals i tèrmiques d’alta resolució per a la quantificació de l’estrès hídric de les plantes i el fenotipat d’alt rendiment en varietats adaptades a la manca d’aigua.

Xavier Vallverdu

Xavier Vallverdú

Enginyer Agrònom

Des de l’any 2007, treballa de tècnic i gestor d’innovació del Programa Ús Eficient de l’Aigua de l’IRTA i ha participat en diversos projectes i contractes. L’agronomia, l’aigua, el medi ambient i la tecnologia el captiven.

Foto Omar

Omar García

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador del Programa Ús Eficient de l’Aigua des d’Octubre 2017. Tesis doctoral (2012) a la Universitat de Córdoba. La seva principal línia de recerca es basa en desenvolupar i utilitzar models de cultiu per millorar el coneixement en les relaciones hídriques, a més d’analitzar diferents sol·lucions agronòmiques per fer front a la sequia en un escenari de canvi climàtic.

Maria Teresa Prats

Maria Teresa Prats

Investigadora en formació-INIA

Actualment està realitzant la tesis doctoral en l’estudi dels processos clau del cultiu de la vinya, en la varietat Chardonnay, en la modelització i simulació del seu comportament hídric i productiu davant la climatologia canviant.

Jesus Dominguez

Jesús Domínguez

Investigador en formació-INIA

Actualment està realitzant la tesis doctoral en incorporació d’intel·ligència artificial en algoritmes de reprogramació de reg localitzat i modelització de fluxos d’aigua al sòl utilitzant el software Hydrus.

Merce Mata

Mercè Mata

Tècnic de Suport a la Recerca

Ha treballat com a tècnic a l’IRTA durant més de 30 anys en diferents projectes d’investigació relacionats en la gestió del reg. És especialista en realizar tot tipus de mesures fisiològiques als cultius, i experta en programació remota del reg.

Jesus del Campo

Jesús del Campo

Tècnic de Suport a la Recerca

Ha treballat a l’IRTA durant més de 30 anys en diferents projectes d’investigació relacionats en la gestió del reg. És especialista en la instal·lació de sistemes de reg i aparells per a la mesura i control de l’aigua.

Carles Paris

Carles Paris

Tècnic en explotacions hortofrutícoles

Ha treballat com a tècnic de suport a l’IRTA durant 10 anys en diferents projectes relacionats en la gestió del reg. És especialista en la instal·lació de sensors d’humitat al sòl, contadors d’aigua, mesures fisiològiques i de sonda de neutrons. A més, té una dilatada experiencia en planificar i desenvolupar instal·lacions amb corrent eléctrica per la preparació i monitoreig d’assaigs.

Jordi Oliver

Jordi Oliver

Enginyer Agrònom

Ha treballat en instrumentació i monitorització de paràmetres de biofísica ambiental i l’estudi de les relacions hídriques en el continu sòl -planta-atmosfera. Ha participat en diferents projectes de modelització de dossers vegetals i solucions pel maneig eficient de l’aigua de reg i els fertilitzants.

Christian Jofré

Christian Jofré

Máster en teledetecció i GIS

És enginyer forestal amb un máster en teledetecció i SIG, treballant en projectes relacionats amb el processament d’imatges per satel·lit i aerotransportades per a la modelització de l’evapotranspiració.

Ana

Ana Pelechá

Enginyera forestal i máster en gestió de sòls i aigües

Enginyera forestal amb Màster en “Gestió del sòl i l’aigua” de la Universitat de Lleida, UB, UAB i UPNA. Experiència en monitorització de reg i fertilització, així com en paràmetres ambientals. Actualment contractada per l’IRTA com a tècnic de suport per a la teledetecció en processament d’imatges, interpretació agronòmica i cooperació en la presa de decisions de reg. La major part del treball està vinculat al projecte LISA (Low Input Sustainable Agriculture) project.

Jordi Virgili

Jordi Virgili

Enginyer Informátic

És membre del GRIHO (Grup de Recerca en Interacció Persona-Ordenador de la UdL) i ha treballat en projectes relacionats amb User Experience. Actualment cursant l’ultim any de doctorat.