Jaume-Casadesus

Jaume Casadesús

Doctor en Biologia i Enginyer Informàtic

Investigador Científic especializat en el desenvolupament de solucions agrícoles  i medioambientals basades en les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). La  seva línea de recerca actual consisteix en la supervisió i control automatitzats del reg integrant sensors d’aigua al sòl i simulació de la demanda hídrica dels cultius. Responsable del programa Ús Eficient de l’Aigua de IRTA i AgriPrecDSS.

Joan-Girona

Joan Girona

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador Científic amb més de 30 anys d’experiència i especializat en el maneig del reg en condicions de dèficit hídric, respostes estacionals dels cultius al déficit hídric i modelització.

Joaquim Bellvert

Joaquim Bellvert

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador Científic especialitzat en l’ús de la teledetecció i reg de precisió per la millora de la eficiencia del reg i productivitat. La seva línea de recerca consisteix en l’ús de la teledetecció tèrmica i multiespectral d’alta resolució per a la estimació de la variabilitat espacial intraparcel·lària de l’estat hídric i evapotranspiració.

Josep Rufat

Josep Rufat

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador Científic especialitzat en nutrició mineral i fertirrigació dels cultius.

Hector Nieto

Héctor Nieto

Doctor Enginyer Forestal

Investigador Científic especialitzat en l’ús de la teledetecció i models de balanç energètic per a la estimació de la evapotranspiració (ETc) en cultius heterogenis.

Xavier Vallverdu

Xavier Vallverdú

Enginyer Agrònom

Des de l’any 2007, treballa de tècnic i gestor d’innovació del Programa Ús Eficient de l’Aigua de l’IRTA i ha participat en diversos projectes i contractes. L’agronomia, l’aigua, el medi ambient i la tecnologia el captiven.

Merce Mata

Mercè Mata

Tècnic de Suport a la Recerca

Ha treballat com a tècnic a l’IRTA durant més de 30 anys en diferents projectes d’investigació relacionats en la gestió del reg. És especialista en realizar tot tipus de mesures fisiològiques als cultius, i experta en programació remota del reg.

Jesus del Campo

Jesús del Campo

Tècnic de Suport a la Recerca

Ha treballat a l’IRTA durant més de 30 anys en diferents projectes d’investigació relacionats en la gestió del reg. És especialista en la instal·lació de sistemes de reg i aparells per a la mesura i control de l’aigua.

Carles Paris

Carles Paris

Tècnic en explotacions hortofrutícoles

Ha treballat com a tècnic de suport a l’IRTA durant 10 anys en diferents projectes relacionats en la gestió del reg. És especialista en la instal·lació de sensors d’humitat al sòl, contadors d’aigua, mesures fisiològiques i de sonda de neutrons. A més, té una dilatada experiencia en planificar i desenvolupar instal·lacions amb corrent eléctrica per la preparació i monitoreig d’assaigs.

Maria Teresa Prats

Maria Teresa Prats

Investigadora en formació-INIA

Actualment està realitzant la tesis doctoral en l’estudi dels processos clau del cultiu de la vinya, en la varietat Chardonnay, en la modelització i simulació del seu comportament hídric i productiu davant la climatologia canviant.

Jesus Dominguez

Jesús Domínguez

Investigador en formació-INIA

Actualment està realitzant la tesis doctoral en incorporació d’intel·ligència artificial en algoritmes de reprogramació de reg localitzat i modelització de fluxos d’aigua al sòl utilitzant el software Hydrus.

fotoJorge

Jorge Fernández

Investigador en formació

Actualment està realitzant la tesis doctoral al programa Ús Eficient de l’Aigua sobre l’estimació de la evapotranspiració i estat hídric dels cultius de poma i ametller mitjançant la teledetecció. En concret, està utilitzant el model de balanç energètic TSEB per estimar ET a diferents resolucions espacials, i combinant tècniques de fussió d’imatges multiespectrals i tèrmiques. Les seves validacions s’estàn portant a terme amb dades d’Eddy-covariance, surface renewal i amb models de balanç hídric.