Jaume-Casadesus

Jaume Casadesús

Doctor en Biologia i Enginyer Informàtic

Investigador Científic especializat en el desenvolupament de solucions agrícoles  i medioambientals basades en les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). La  seva línea de recerca actual consisteix en la supervisió i control automatitzats del reg integrant sensors d’aigua al sòl i simulació de la demanda hídrica dels cultius. Responsable del programa Ús Eficient de l’Aigua de IRTA i AgriPrecDSS.

Joan-Girona

Joan Girona

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador Científic amb més de 30 anys d’experiència i especializat en el maneig del reg en condicions de dèficit hídric, respostes estacionals dels cultius al déficit hídric i modelització.

Joaquim Bellvert

Joaquim Bellvert

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador Científic especialitzat en l’ús de la teledetecció i reg de precisió per la millora de la eficiencia del reg i productivitat. La seva línea de recerca consisteix en l’ús de la teledetecció tèrmica i multiespectral d’alta resolució per a la estimació de la variabilitat espacial intraparcel·lària de l’estat hídric i evapotranspiració.

Josep Rufat

Josep Rufat

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador Científic especialitzat en nutrició mineral i fertirrigació dels cultius.

Hector Nieto

Héctor Nieto

Doctor Enginyer Forestal

Investigador Científic especialitzat en l’ús de la teledetecció i models de balanç energètic per a la estimació de la evapotranspiració (ETc) en cultius heterogenis.

Xavier Vallverdu

Xavier Vallverdú

Enginyer Agrònom

Des de l’any 2007, treballa de tècnic i gestor d’innovació del Programa Ús Eficient de l’Aigua de l’IRTA i ha participat en diversos projectes i contractes. L’agronomia, l’aigua, el medi ambient i la tecnologia el captiven.

Foto Omar

Omar García

Doctor Enginyer Agrònom

Investigador del Programa Ús Eficient de l’Aigua des d’Octubre 2017. Tesis doctoral (2012) a la Universitat de Córdoba. La seva principal línia de recerca es basa en desenvolupar i utilitzar models de cultiu per millorar el coneixement en les relaciones hídriques, a més d’analitzar diferents sol·lucions agronòmiques per fer front a la sequia en un escenari de canvi climàtic.

Maria Teresa Prats

Maria Teresa Prats

Investigadora en formació-INIA

Actualment està realitzant la tesis doctoral en l’estudi dels processos clau del cultiu de la vinya, en la varietat Chardonnay, en la modelització i simulació del seu comportament hídric i productiu davant la climatologia canviant.

Jesus Dominguez

Jesús Domínguez

Investigador en formació-INIA

Actualment està realitzant la tesis doctoral en incorporació d’intel·ligència artificial en algoritmes de reprogramació de reg localitzat i modelització de fluxos d’aigua al sòl utilitzant el software Hydrus.

Merce Mata

Mercè Mata

Tècnic de Suport a la Recerca

Ha treballat com a tècnic a l’IRTA durant més de 30 anys en diferents projectes d’investigació relacionats en la gestió del reg. És especialista en realizar tot tipus de mesures fisiològiques als cultius, i experta en programació remota del reg.

Jesus del Campo

Jesús del Campo

Tècnic de Suport a la Recerca

Ha treballat a l’IRTA durant més de 30 anys en diferents projectes d’investigació relacionats en la gestió del reg. És especialista en la instal·lació de sistemes de reg i aparells per a la mesura i control de l’aigua.

Carles Paris

Carles Paris

Tècnic en explotacions hortofrutícoles

Ha treballat com a tècnic de suport a l’IRTA durant 10 anys en diferents projectes relacionats en la gestió del reg. És especialista en la instal·lació de sensors d’humitat al sòl, contadors d’aigua, mesures fisiològiques i de sonda de neutrons. A més, té una dilatada experiencia en planificar i desenvolupar instal·lacions amb corrent eléctrica per la preparació i monitoreig d’assaigs.

DSC_1569 (002)

Jordi Oliver

Enginyer Agrònom

Ha treballat en instrumentació i monitorització de paràmetres de biofísica ambiental i l’estudi de les relacions hídriques en el continu sòl -planta-atmosfera. Ha participat en diferents projectes de modelització de dossers vegetals i solucions pel maneig eficient de l’aigua de reg i els fertilitzants.