A AgriPrecDSS prenem les millors decisions agrícoles a través de la integració de la tecnologia i el coneixement agronòmic

gestio-eficient-reg
programacio-automatitzacio
teledeteccio
modelitzacio-simulacio

AgriPrecDSS integra la teledetecció amb models de simulació per millorar la gestió i maneig de la variabilitat espacial i temporal del reg

  • DADES
    Adquirim, processem i analitzem les imatges
  • INTERPRETACIÓ
    Transformem les dades en sistemes de pressa de decisions agrícoles
  • ACCIÓ
    Implementem i validem les accions a nivell de parcel·la i comunitat de regants